Wednesday, June 24, 2020

Testimony:

"First time I spent that long to read a fb post in Vietnamese. Beautiful written!" Leyna Nguyen


"Truyện ngắn rất hay và cảm động!" Duyên Hà


"Truyện hay và cảm động!" Quỳnh Trang Nguyễn


"Wow, rất lãng mạn…" Nina Nhung Nguyễn

No comments:

Post a Comment

Ủng hộ mua sách với chữ ký của tác giả 15$ US 1 cuốn + 5$ US Priority Shipping 2 days in USA (Total 20$US)

Ủng hộ sách với chữ ký tác giả: USA: Giá 15$ US một cuốn + 5$ US cước phí shipping priority trong vòng 2-3 ngày  Mua từ 1 đến 3 cuốn cướ...