Wednesday, June 24, 2020

Ủng hộ mua sách với chữ ký của tác giả 15$ US 1 cuốn + 5$ US Priority Shipping 2 days in USA (Total 20$US)

Ủng hộ sách với chữ ký tác giả:

USA: Giá 15$ US một cuốn + 5$ US cước phí shipping priority trong vòng 2-3 ngày  Mua từ 1 đến 3 cuốn cước phí vẫn là 5$ US. Mua từ 4 cuốn đến 10 cuốn cước phí 10$ US . Mua nhiều hơn 10 cuốn cước phí 15$ US.

Canada - Úc Châu - Âu Châu : Cước phí 10$ US cho 1 - 3 cuốn, mua hơn 3 cuốn sẽ ship bằng đường thủy.

Cách thanh toán:
PAYPAL: NGUYENPHUCBAOPHAN@GMAIL.COM

ZELLE (QUICK PAY): NGUYENPHUCBAOPHAN@GMAIL.COM (702-201-2283)

VENMO:  Phan-Bao  (email : nguyenphucbaophan@gmail.com)

CHECK OR CERTIFIED FUND  -PLEASE MAIL TO ADDRESS:
PHAN BAO
P.O BOX 71595
LAS VEGAS, NV 89183                                                       


No comments:

Post a Comment

Ủng hộ mua sách với chữ ký của tác giả 15$ US 1 cuốn + 5$ US Priority Shipping 2 days in USA (Total 20$US)

Ủng hộ sách với chữ ký tác giả: USA: Giá 15$ US một cuốn + 5$ US cước phí shipping priority trong vòng 2-3 ngày  Mua từ 1 đến 3 cuốn cướ...